14. april 2016

MØTE STAUDEKLUBBEN ONSDAG 20. APRIL KL.19:00

Sted: Gjennestad gartnerskole møterom nord ( det vanlige stedet)
Per Bansgård kommer fra Danmark, der det sikkert er full vår nå. Han skal holde foredrag for oss. Først om Trillium. Starter med å fortell hvor den gror i naturen. Hvordan man passer den med gjødning - hvor man planter den i hagen - når man planter den - deling -  såing - forskjellige arter mm.  Ca 50-60 min. 
Vi har en pause der det blir kaffe og kake. 
Etter pausen blir det Cypripedium. Samme opplegg som med Trillium. 
Før møtet starter blir det et raskt årsmøte med økonomi mm.
Entre er kr.50,- som inkl. foredragsholder, kaffe+ kake og mulighet for å vinne en plante. 

Se Facebook for mer info.
Håper vi ses! 
Hilsen Corine Dahl og styret

1. april 2016

Årsmøte

Staudeklubben Vestfold innkaller til årsmøte

onsdag 20 april kl 19:00

Sted: Gjennestad gartnerskole 


Agenda
  • Årsrmelding
  • Regnskap 
  • Eventuelt
  • Valg

Saker til behandling sendes styret senest innen 13. April 2016Etter årsmøte blir det foredrag:

Trillium og cypripedium 

v/ Per Bangsgård

Han kommer fra Danmark. Foredraget er på ca 2 timer. Det blir kaffepause og plantesalg.

Entre kr 50,- som inkl. Kaffe og kaker
Mer info på Facebook

Hilsen styret i Staudeklubben Vestfold