27. mars 2017

Eides stauder 3. april

Vi får besøk fra Eides stauder.
Møtet starter med et kort årsmøte. 

Etter årsmøte skal Rolf fra Eides stauder, Askøy utenfor Bergen, holde foredrag. 
Han snakker om Primula og bruk av grus i bed og litt til. 

Planter til salgs etter foredraget.
Kaffe og kaker inkl i pris.
Entre 50,-Møtet holdes på Gjennestad gartnerskole 3. april kl 19:00, inngang til høyre før hovedinngangen.