13. februar 2011

Program 2011

Program 2011

Tirsdag 01.mars kl. 19.00 på Gjennestad. Medlemsmøte med overraskelser.
”Biotop-design” Kunnskap om økosystemer og biotoper kan brukes til å skape vakre, harmoniske bed i hagen - Har du stått med en ny plante og lurt på hvordan du skal skape det rette miljø for denne kostbarheten slik at den kan trives og kanskje også vokse og formere seg? Nøkkelen til suksess ligger i best mulig å kunne gjenskape de forhold planten lever under i naturen. "

Peter Gaunitz fra Sverige anlegger spennende og lettstelte miljøer med naturen som forbilde. Han har designet stepper, prærier, woodland og andre biotoper i parker og hager. Dessuten arbeider han som universitetsadjunkt i hagedesign og plantekunnskap ved SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Alnarp. Vil du vite mer om biotopdesign og Peter Gaunitz, sjekk her: http://biotopedesign.blogspot.com/ http://petergaunitz.blogspot.com/

Tirsdag 12.april kl.19.00 på Gjennestad. Medlemsmøte med overraskelser.
”Samle og så staudefrø” Dette emnet er blitt ønsket av flere av våre medlemmer, og vi har invitert Magnar Aspaker for å dele sine erfaringer med oss.

Han begynte å så stauder på 80-tallet. Hvis du mot formodning ikke vet hvem Magnar er, gå inn på hans hjemmeside: http://magnar.aspaker.no/


19.-21.mai. Se eget ark.
Tur med Staudeklubben til Danmark

Onsdag 25.mai, kl. 18
Vårbyttemøte Bente Synnes Jacobsen, Apenesbakken 5,Horten. (Mobil 93 45 87 86 ) Det er fint om du tar opp plantene i og tid, så de får rotet seg. Navn på plantene og ditt eget navn på kassen, så vet vi hvem vi kan spørre. Vet du ikke navnet på planten, kan vi kanskje hjelpe deg.

Søndag 19.juni.
Hagevandringer og plantekjøp Klokken 10 Gunnhild Monstad, Østre vei 3, Tolvsrød. (Mobil 95 29 52 21) Klokken 12 Vegge gård gartneri og hagesenter, Tufteveien 2, Nykirke (Telefon 33 07 84 57) Klokken 14 Reidun Fossen, Hanchegata 1B, Horten ( Mobil 95 85 99 90) Vi regner med at det kan passe med en ”kaffepause” hos Reidun. Hver enkelt tar med seg mat og drikke og ev. noe å sitte på. Snakk sammen om eventuell felleskjøring, og kjenner du noen hageinteresserte som ikke selv kjører bil, hadde det vært fint om du inviterte på hyggelig hagetur.

Juni/juli
Stikking av lyng. Vi møtes i Anne-Maries hage, Raveien 469, Sandefjord og stikker lyng. Avmodning av stikkematerialet avhenger av våren, så vi kommer tilbake til tidspunktet på mail/blogg.

Onsdag 17.august.
Høstbyttemøte - kl. 18 Bibbi´s Stauder, Husvikveien 119, Tønsberg. Her har du enda en mulighet til å bytte til deg noen spesielle stauder. Handling blir det også anledning til. Du kan finne mye spennende som ikke er nevnt på plantelistene, men som er for de spesielt interesserte. (Bibbi mobil 92 24 99 18)

Det er fint om du tar opp plantene i og tid, så de får rotet seg. Navn på plantene og ditt eget navn på kassen, så vet vi hvem vi kan spørre. Vet du ikke navnet på planten, kan vi kanskje hjelpe deg.

Lørdag 20.august kl. 14.00
Kurs i frøsanking i hagen til Vidar og Else Gunnarsen på Engås, Nøtterøy.

Høsten 2011
ønsker vi også å ha et praktisk kurs i såing av stauder. Kommer tilbake med tid og sted. Husk å samle frø!

Medlemsmøte med overraskelser onsdag i oktober kl.19.00 Emne og foredragsholder kommer senere.

Lørdag 19.november, klokken 10.00
Frøpakking på Gjennestad. Vi har dugnad og pakker frø. Klubben holder mat og drikke. Påmelding til Svein Arne Berge svaberge@online.no eller mob. 91 63 05 53

Onsdag 30.november.
Årsmøte, kl. 19.00 Årsberetninger, regnskap og valg. Saker som skal behandles av årsmøtet, må være oss i hende innen 15.november. Medlemmene viser egne bilder. Ta med slides eller digitale bilder (på en minnepenn for eksempel) – max 20 bilder. Gi beskjed til Anne-Marie: ames@skudem.no eller på mob. 98 43 49 74. Bevertning. Overraskelser. Vi ville være takknemlige om du medelte oss din internettadresse. Det ville gjøre utsendelsene enklere og billigere. Send den til: g-monsta@online.no Du kan også gå inn på bloggen vår for å se hva som skjer

http://staudeklubben-vestfold.blogspot.com/

Til våre arrangementer må du selv ta med eventuell mat og drikke hvis ikke annet er nevnt

Blomstrende hilsen fra
Anne-Marie E. Skudem

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar