13. februar 2011

Medlemsmøte 1, mars 2011

Tirsdag 01.mars kl. 19.00 på Gjennestad. Medlemsmøte.
”Biotop-design”
Har du stått med en nyinnkjøpt plante som du har vært på jakt etter lenge og lurt på hvordan du skal skape det rette miljø for denne kostbarheten slik at den kan trives og kanskje også vokse og formere seg? Nøkkelen til suksess ligger i best mulig å kunne gjenskape de forhold planten lever under i naturen.

Det har lykkes oss å få tak i Peter Gaunitz fra Alnarp i Sverige! Han vil foredra om hvordan kunnskap om økosystemer og biotoper kan brukes til å skape plantetrivsel og vakre, harmoniske bed i hagen.

Vil du vite mer om biotopdesign og Peter Gaunitz, sjekk her:

http://petergaunitz.blogspot.com/