2. januar 2010

Program 2010

Staudeklubben Vestfold
(Oppdatert 19. mars.) 
Onsdag 17.mars kl. 19.00 på Gjennestad                                                                                                 Medlemsmøte. Ville planter i Indre Oslofjord v/Kristina Bjureke.                                     Kristina Bjureke er botaniker ved Naturhistorisk museum, Universitet i Oslo. Ryktet sier at hun er en dyktig formidler. Hun vil fortelle om det uvanlig store botaniske mangfoldet i Indre Oslofjord.
Onsdag 7.april kl.19.00 på Gjennestad                                                                      Medlemsmøte. 30 år i egen hage v/Kari Warncke-Wang                                                             Vi har tidligere fått ta del i hennes  planteopplevelser fra reiser i nære og fjerne strøk av verden. I hennes hage i Bærum vokser det frøsådde planter fra hele verden som er ukjente for de fleste. Kari deler sine erfaringer med oss.
Onsdag 19.mai kl.18 hos Ingrid Gundersen, Veløyveien 78, Sandefjord                         Vårbyttemøte. Husk å ta opp planter og plante i egne potter med ny jord, slik at det du tar med deg på byttemøte har rotet seg og er fri for sniler. Merkelapp er også lurt. Kan du ikke navnet, er det sikkert noen som kan hjelpe deg på byttedagen. Merk også posen eller kassen med navn, slik at vi vet hvem giveren er. Dette blir en hyggelig kveld.
Søndag 30.mai Grenlandsområdet                                                                                           Hagevandringer. Våre medlemmer i Skien gjør avtaler om en rekke hager vi kan besøke denne dagen. Nærmere opplysninger om ev. felleskjøring samt navn og adresse til hagene på mail og på Staudeklubbens blogg.
Lørdag 5. juni
Busstur til Ramme gård på Hvitstein (Flott parkanlegg) og Roger Karlsen (Rhododendron). Vi henger oss på Nøtterøy hagelag som ønsker å fylle opp bussen med hageinteresserte.
Onsdag 18.august. kl. 18 Bibbi´s Stauder, Husvikveien 119, Tønsberg                          Høstbyttemøte. Her har du enda en mulighet til å bytte til deg noen spesielle stauder. Handling blir det også anledning til.  Du kan finne mye spennende som ikke er nevnt på plantelistene, men som er for de spesielt interesserte. 
Til alle våre arrangementer må du selv ta med ev. mat og drikke dersom ikke annet er nevnt.

Send oss din e-postadresse. Det sparer oss for tid og penger, og du vil være sikker på å få beskjed hvis det blir plutselige endringer i programmet eller lignende.

PROGRAM ANDRE HALVÅR 2010
Møtested på Gjennestad kl 19.00 når annet ikke er nevnt

Lørdag 14.august fra 11.00-15.00  Hagedag på Gjennestad
Staudeklubben Vestfold vil bidra med informasjon og råd om stauder.
Som en del av vår stand ønsker vi å ha plantesalg av sjeldne stauder – slike du ikke  får kjøpt i et vanlig hagesenter. Alle medlemmene i klubben kan delta med én eller mange planter, så sant de er spesielle. Plantene må være i potter med navn. Ta kontakt med Ingrid på telefon 33473239, mob. 94862384 eller e-post ingridgundersen@online.no hvis har planter å selge planter denne dagen.

Onsdag 18.august  Høstbyttemøte  kl. 18.00
Bibbi´s Stauder, Husvikveien 119, Tønsberg                         
Her har du enda en mulighet til å bytte til deg noen spesielle stauder. Se etter i hagen om du har noen godbiter som kan deles med oss andre staudeentusiaster.
Handling blir det også anledning til.  Du kan finne mye spennende som ikke er nevnt på plantelistene, men som er for de spesielt interesserte.
Det er fint om du tar opp plantene i og tid, så de får rotet seg.  Navn på plantene og ditt eget navn på kassen, så vet vi hvem vi kan spørre. Vet du ikke navnet på planten, kan vi kanskje hjelpe deg.   

Medlemsmøte  Juleroser, onsdag 3.november kl.19.00
Vi har vært så heldige å få tak i Carina Larsson fra Ulriksdals Trädgård på Kivik til å foredra om Helleborus (juleroser). For mer informasjon: http://www.edafos.se

Frøpakking lørdag 20.11. klokken 10.00 på Gjennestad. Vi tar en dugnad og pakker frø. Klubben holder mat og drikke. Påmelding til Svein Arne Berge svaberge@online.no eller mob. 91 63 05 53

Årsmøte onsdag 1.desember, kl. 19.00  Årsberetninger, regnskap og valg. Saker som skal behandles av årsmøtet, må være oss i hende innen 15.november.
Medlemmene viser egne bilder. Ta med slides eller digitale bilder (på en minnepenn for eksempel) – max 20 bilder. Vi har fremviser og projektor. Gi beskjed til Anne-Marie: ames@skudem.no
eller på mob. 98434974.
Vet du om en som tar fine bilder, men er for beskjeden til å melde seg på, gi oss et tips - så skal vi prøve å overtale vedkommende.
Bevertning. Overraskelser.
Vi ville være takknemlige om du medelte oss din internettadresse. Det ville gjøre utsendelsene enklere og billigere. Send den til:  g-monsta@online.no
Du kan også gå inn på bloggen vår for å se hva som skjer
Til våre arrangementer må du selv ta med eventuell mat og drikke hvis ikke annet er nevnt
Vedlegg:           Orientering om frøinnsamling               Donorskjema

Y-lig hilsen Anne-Mar