2. januar 2010

Styret 2010

Styret i Staudeklubben
Leder:
Anne-Marie Skudem
tlf: 33 47 00 63
E-post skudem@c2i.net
Kasserer:
Bente Synnes
Sekretær:
Inger Jorddal
Medlemsarkiv:Gunnhild Monstad
Tlf: 33 32 74 41
E-post:g-monsta@online.no

Styremedlemmer:

Ingrid Gundersen
Svein A. Berge
Varamedlem:
Ann Christinia Berg
Valgkomite:
Vidar Gunnarsen
Britt Olsen
Ingrid Gundersen